[NEW] Quay phim cơ bản: CÁCH ĐO SÁNG ĐÚNG ✅ 2020

vote post

Quay phim cơ bản: CÁCH ĐO SÁNG ĐÚNG ✅CÁCH ĐO SÁNG ĐÚNG NHẤT 1. Chuyển về mode M và iso cố định 2. Chuyển vùng đo sáng điểm, metering mode = spot 3. Đặt Gray card 18% vào vùng đo …

23 thoughts on “[NEW] Quay phim cơ bản: CÁCH ĐO SÁNG ĐÚNG ✅ 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *