[Khám Phá] Miếu Văn Thánh Cẩm Phô – Top9.com.vn

Cùng cộng đồng TOP9.COM.VN tham khảo: Miếu Văn Thánh Cẩm Phô – Top9.com.vn có gì nhé?

Miếu Văn Thánh Cẩm Phô được cộng đồng người Việt, cụ thể là cư dân cựu xã Cẩm Phô khởi dựng tự năm nào hiện chưa tìm ra cứ liệu chứng minh. Địa chỉ hiện tại: 32 đường Hùng Vương, khối 3, Thành phố Hội An.

Miếu Văn Thánh Cẩm Phô
Miếu Văn Thánh Cẩm Phô

Miếu được trùng tu lần thứ nhất vào năm 1871 : Tự Đức, nhị thập tứ niên, tuế thứ Tân Mùi, trọng thu thượng hoán. Cẩm Phô xã hương quan, hương chức đồng trùng tu.

Trùng tu lần thứ hai vào năm 1913: Duy Tân thất niên Quý Sửu, đồng xã cải tạo

Trùng tu lần thứ ba vào năm 1970, theo các bậc cao niên kể: “Thay tam cấp tiền đình bằng hai bậc cấp từ hai bên”.

Năm 1998, có một đợt tiểu trùng tu nhưng không thấy ghi lại văn bia để thông tin cho hậu thế.

Ngày xưa vào ngày 16 tháng 2 âm lịch, người dân Cẩm Phô tổ chức tế lễ Văn miếu, học trò gia lễ đi từ sân vào dâng trầm, trà, hoa, quả.

Mời chư huynh nhìn lại ảnh thứ nhì sẽ thấy hoành phi treo chính giữa tiền đình. Đây là hoành phi của nhà văn Tự Lực Văn Đoàn, Hoàng Đạo (Nguyễn Tường Long) hiến cúng cho nguyên quán xã mình vào tháng 10 năm Canh Ngọ 1930 khi đang hiện chức tại Viện Hàn Lâm triều Bảo Đại. Nội dung hoành phi (có thể “double – clickez” vào ảnh để xem chữ rõ hơn):

文 聖 廟

VĂN THÁNH MIẾU

Bảo Đại Ngũ niên, Canh Thìn mạnh đông.

Hàn lâm viện kiểm thi Nguyễn Tường Long bái tiến.

Miếu Văn Thánh Cẩm Phô được cộng đồng người Việt, cụ thể là cư dân cựu xã Cẩm Phô khởi dựng tự năm nào hiện chưa tìm ra cứ liệu chứng minh. Địa chỉ hiện tại: 32 đường Hùng Vương, khối 3, Thành phố Hội An.

Miếu Văn Thánh Cẩm Phô
Miếu Văn Thánh Cẩm Phô

Miếu được trùng tu lần thứ nhất vào năm 1871 : Tự Đức, nhị thập tứ niên, tuế thứ Tân Mùi, trọng thu thượng hoán. Cẩm Phô xã hương quan, hương chức đồng trùng tu.

Trùng tu lần thứ hai vào năm 1913: Duy Tân thất niên Quý Sửu, đồng xã cải tạo

Trùng tu lần thứ ba vào năm 1970, theo các bậc cao niên kể: “Thay tam cấp tiền đình bằng hai bậc cấp từ hai bên”.

Năm 1998, có một đợt tiểu trùng tu nhưng không thấy ghi lại văn bia để thông tin cho hậu thế.

Ngày xưa vào ngày 16 tháng 2 âm lịch, người dân Cẩm Phô tổ chức tế lễ Văn miếu, học trò gia lễ đi từ sân vào dâng trầm, trà, hoa, quả.

Mời chư huynh nhìn lại ảnh thứ nhì sẽ thấy hoành phi treo chính giữa tiền đình. Đây là hoành phi của nhà văn Tự Lực Văn Đoàn, Hoàng Đạo (Nguyễn Tường Long) hiến cúng cho nguyên quán xã mình vào tháng 10 năm Canh Ngọ 1930 khi đang hiện chức tại Viện Hàn Lâm triều Bảo Đại. Nội dung hoành phi (có thể “double – clickez” vào ảnh để xem chữ rõ hơn):

文 聖 廟

VĂN THÁNH MIẾU

Bảo Đại Ngũ niên, Canh Thìn mạnh đông.

Hàn lâm viện kiểm thi Nguyễn Tường Long bái tiến.Hy vọng bài viết: Miếu Văn Thánh Cẩm Phô – Top9.com.vn này sẽ giúp bạn có thêm nhiều thông tin bổ ích hơn. Chúc bạn thật nhiều nhiềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống!

Nguồn: Foox

vote post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *