Đào tắc ngâm đường phèn dùng để uống trà đào/ peaches soaked rock sugar used to drink peach tea.

AnhthưTV#tradao. Ngâm đào , tắc với đường phèn dùng để uống trà đào. Sẽ thơm ngon thanh mát hơn dùng chanh và đường cát . Raw material: – 2kg peach …

vote post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *